Kokį akumuliatorių galima naudoti „CFMoto“ modeliuose?

Akumuliatorius: 500 cm3 – YTX20L-BS (18 AG, 12 V), 600 cm3 ir 800 cm3 – DTX30L-BS (30 AG, 12 V).

Kokio sunkumo priekabą be stabdžių galima vilkti CFMOTO keturračiais?

Viešaisiais keliais keturračiais galima judėti tik tuo atveju, jei jie yra registruoti Kelių departamente kaip L7e kategorijos transporto priemonės. Tokiu atveju jais galima vilkti iki 150 kg pilnos masės priekabą be stabdžių ir tik iki 70 km/h greičiu.

Ne viešaisiais keliais galima CFMOTO keturračiais vilkti tokią priekabą be stabdžių, kurios pilna masė yra iki dviejų keturračio pilnų masių (+ -10 %). Svarbu žinoti, kad velkant sunkesnį nei 150 kg sveriantį krovinį bei stumiant sniegą, svarbu naudoti „L“ pavaros režimą. DĖMESIO!  Velkant sunkesnę nei 150 kg priekabą, leistinas maksimalus važiavimo greitis yra iki 15 km/h.

DĖMESIO! Transporto priemonių gamintojai, importuotojai ir pardavėjai neprisiima atsakomybės už galimus nelaimingus atsitikimus ar nuostolius dėl transporto priemonės perkrovimo ar per didelio greičio.

Kokią variklinę alyvą ir alyvos filtrą naudoti ir kokia naudojimo trukmė?

* CF500, X5, CF500-2A, CF500-2, CF500-A, CF500-5, CF500-5A modeliuose alyvos kiekis: 1,9 l

Naudoti galima: 10W 40, 10W 50, 10W 60 ženklu pažymėtas variklines alyvas („Valvoline“, „Motul“, „Mobil“, „AGIP“, „Motoreks“ „Ipone“)

Stabdžių alyvos: „DOT 4“

DĖMESIO! Svarbu, kad ženklinime būtų MA arba JASO ženklas (t. y. varikliams su šlapia sankaba skirtos alyvos) DĖMESIO! Alyvos filtro markė: HiFlo HF682 arba originalus CFMOTO filtras

*CF625-B, CF625-C, CF625-3 (Z6 bagi), CF625-6 (Z6-EX bagi) modeliuose alyvos kiekis: 2,2 l

Naudoti galima: 10W 40, 10W 50, 10W 60 ženklu pažymėtas variklines alyvas („Valvoline“, „Motul“, „Mobil“, „AGIP“, „Motoreks“ „Ipone“)

Svarbu, kad ženklinime būtų MA arba JASO ženklas (t. y. varikliams su šlapia sankaba skirtos alyvos)
DĖMESIO! Alyvos filtro markė: HiFlo HF682 arba originalus CFMOTO filtras

Stabdžių alyvos: „DOT 4“

*CF800-2, CF800-3 (U8), CF800-6 (Z8) modeliuose alyvos kiekis: 3,9 l

Naudoti galima: 10W 40, 10W50, 10W 60 ženklu pažymėtą variklinę alyvą  („Valvoline“, „Motul“, „Mobil“, „AGIP“, „Motoreks“ „Ipone“)

Stabdžių alyva: „DOT 4“

Svarbų, kad ženklinime būtų MA arba JASO ženklas (t. y. varikliams su šlapia sankaba skirta alyva)
DĖMESIO! Alyvos filtro markė: HiFlo HF152 arba originalus CFMOTO filtras

Visiems modeliams tinkama reduktoriaus alyva: SAE 80W90 GL4 (priekinis reduktorius 280 ml, galinis reduktorius 250 ml)

Kokius degalus naudoti ir kokio dydžio yra degalų bakas?

Tinkami degalai: 95E

500 cm3 ir  600 cm3 ATV degalų bakas 19 l, 800cm3 ATV 23 l, „Bagi“ degalų bakas 27 l, UTV degalų bakas 27 l.

4WD/DIFF LOCA 4X4 ir DIFRI užrakto naudojimas

Visuose CFMOTO ATV ir UTV galima naudoti arba tik galinius varomuosius ratus, įprastą visų varomųjų ratų režimą, arba keturis varomuosius ratus su priekinio tilto diferencialo užraktu, kai reikia, kad visi 4 ratai suktųsi vienodai.

Kaip ir kada vertėtų naudoti šiuos režimus:

*2WD (2 varomieji ratai): ant sauso ir kieto grunto, žvyrkelių ar bet kokių viešųjų kelių su kieta danga protingiausia naudoti tik galinius varomuosius ratus. Tokiu būdu sutaupysite degalų, o transporto priemonę taip pat bus šiek tiek lengviau valdyti.

*4WD (4 varomieji ratai): galima naudoti visur, bet kokiu oru ir be jokių apribojimų. Prie ATV vairo dešinės rankenos arba (UTV) prietaisų skydelyje yra jungiklių blokas su raudonu mygtuku ir užrašu 4WD – mygtuką paspaudus aktyvuojama 4WD funkcija, t. y. 4 varantieji ratai, o transporto priemonės rodmenų bloke įsijungia atitinkama įspėjamoji lemputė. DĖMESIO! Jungiklio negalima posūkyje arba tuo metu kai greitinate. Neįjunkite ir neišjunkite 4WD, jei važiuojate greičiau nei 10 km/h greičiu. 4WD galima jungti ir tuo metu, kai transporto priemonė stovi, bet tam tikrais atvejais reikia šiek tiek nuspausti akceleratoriaus pedalą ir pajudėti 20–30 cm į priekį, kad sistema persijungtų. Tą patį galima atlikti ir kai 4WD išjungiate.

„4WD / Diff lock“ (4 varomieji ratai su diferencialo užraktu): tuo pačiu jungikliu – bloke antras (geltonas mygtukas) įjungiamas priekinio tilto diferencialo užraktas: “4WD / Diff lock“ skirtas pagerinti transporto priemonės pravažiavimo savybes ypatingai sudėtingomis sąlygomis. „Diff-Lock“ arba priekinio tilto užraktą rekomenduojama naudoti tik: su „P“ pavara ir važiuojant tiesiai.

DĖMESIO! Diferencialo užrakto naudojimas: jei įstrigote ir reikalinga diferencialo užrakto funkcija, pirmiausia pasukite ratus taip, kad jie transporto priemonės atžvilgiu būtų tiesiai, įjunkite geltoną mygtuką ir stebėkite, kad rodmenų bloke įsijungtų tarp tilto ženklų esantis geltonas „X“.

DĖMESIO! Diferencialo užrakto yra įsijungęs, jei „X“ ženklas rodmenų bloke ne mirksi, bet nepertraukiamai šviečia. Mirksinti „X“ reiškia, kad užraktas nėra iki galo įsijungęs ir judėjimas gali pažeisti diferencialo užraktą.

DĖMESIO! Naudojant diferencialo užraktą negalima transporto priemonės sukti, negalima diferencialo užrakto įjungti ir tuo atveju, jei neturite galimybės važiuoti tiesiai arba jeigu transporto priemonės ratai jos atžvilgiu yra pasukti ir nėra galimybės pasukti jų tiesiai.

 

Kaip nustatyti keturračio prietaisų skydelyje esantį laikrodį?

Classic CF500, CF500A, Terralander 500, 625 bei CF800 modeliuose laikrodį galima nustatyti po sėdyne, naudojant dešiniojo rėmo centrinės dalies vidinėje pusėje esantį mygtuką. Laikykite mygtuką nuspaudę – pradės keistis minučių skaičiai, paspaudus mygtuką vieną kartą – pradės keistis valandų skaičiai.

Kaip giliai į vandenį galima važiuoti su CFMoto keturračiais?

Leistinas maksimalus gylis – iki ratų viršaus. Važiuojant giliau, nėra garantuojamas nepriekaištingas variklio veikimas, gali atsirasti nepataisomų pažeidimų.

Garantija
CFMOTO gamyklos garantija galioja:

visiems CFMOTO gaminiams taikoma 2 metų gamyklos garantija be ridos ribojimo!
CFMOTO apmoka klientams už visų techninių gedimų, kurie atsirado garantiniu laikotarpiu dėl gamintojo kaltės, pašalinimą.

Dėl garantijos klientas turi kreiptis į įgaliotąjį atstovą ir pateikti atitinkamą prašymą, apibūdinti gedimą ir kaip jis atsirado. Atstovas turi teisę reikalauti, kad probleminė transporto priemonė būtų pristatyta į atstovybę apžiūrėti, įvykiui išspręsti arba gedimo priežasčiai nustatyti. Pagal susitarimą su atstovais galima apsiriboti (jeigu tai yra įmanoma) nuotrauka ar detaliu sugedusios detalės apibūdinimu. Reikalaudamas garantijos, klientas turi žinoti transporto priemonės įsigijimo laiką, ridą ir transporto priemonės VIN kodą. Prekybos atstovas turi teisę detalę su defektu pakeisti per 14 dienų tuo atveju, jei pasitvirtina, kad tai gamintojo brokas.

DĖMESIO! Kadangi prekybos atstovas neturi teisės savarankiškai spręsti ar tai yra gamintojo klaida ar ne, tyrimas gali užtrukti iki 14 dienų. Atstovui tarpininkaujant, gamintojas išanalizuoja ir pateikia prekybos atstovui atsakymą dėl prašymo patenkinimo ar atmetimo.

Gamintojas negali suteikti transporto priemonei garantijos toliau nurodytais atvejais.

Tuo atveju, jei periodiniai techninės priežiūros darbai ar remonto darbai buvo atlikti kitur nei pas įgaliotąjį atstovą.

Tuo atveju, jei transporto priemonės techninė apžiūra nebuvo atlikta pagal gamintojo numatytą techninės apžiūros atlikimo grafiką.

Tuo atveju, jei transporto priemonei nustatyta maksimali keliamoji galia viršyta arba transporto priemonė kitu būdu perkrauta.

Tuo atveju, jei transporto priemonės variklyje ar sistemose naudojama netinkama variklinė alyva, aušinimo skystis ar stabdžių skystis.

Garantija nebegalioja transporto priemonėms po avarijų.

Force majeure priežastys – dėl oro ir klimato sąlygų atsiradusios klaidos.

Garantijai nėra priskiriami gedimai, kurie atsirado dėl rūgšties ar sūraus vandens sąlyčio su detalėmis ir pan.

Garantijai nėra priskiriami gedimai, kurie atsirado ne dėl gamyklinės kokybės, ar dėl montavimo.

Garantijai nėra priskiriamos sunaudojamos dalys.

Šioms sunaudojamoms dalims garantija nėra taikoma, o su tuo susijusias išlaidas padengia klientas.

Sunaudojamos dalys yra:

elektros detalės: pavyzdžiui saugikliai, lemputės, elektriniai kontaktai

su periodine technine priežiūra susijusios detalės (oro filtras, degalų filtras, alyvos filtras, alyva, stabdžių skystis, stabdžių diskai ir trinkelės, aušinimo skysčiai, variatoriaus diržas, uždegimo žvakės ir t. t.

 

 

Kokio dydžio padangas galima montuoti CFMoto modeliams ir kokio dydžio yra originalios padangos?

Maksimalus leistinas padangų aukštis: 500 cm3 ir 600 cm3 – 26 coliai, 800 cm3 – 28 coliai

Originalių padangų matmenys: 500 cm3 ir 600 cm3 – priekinis ratas: 25×8-12, galinis ratas: 25×10-12, 800 cm3 – priekinis ratas: 26×9-14 ir galinis ratas: 26×11-14
Padangų slėgis: 0,37 – 0,7.

 

Kada reikia atlikti techninę apžiūrą?

Į pirmą techninę apžiūrą nuvažiavus 300 kilometrų įeina:

– techninė patikra

– sutepimas

– alyvos keitimas

– filtrų keitimas

Kiekviena kita techninė priežiūra atliekama kas 1000 kilometrų arba kas 6 mėnesius.

Pirkimo išsimokėtinai paslaugas teikiame bendradarbiaudami su toliau išvardytomis bendrovėmis: Mūsų partneriai „Šiaulių bankas“ „Citadele“ General financing“.